За нас

отец ЕвгенDSC 4311и Цветанов

Председател на Сдружението и член на УС.

 

Завършва средно образование в богословското училище "Св. Св. Кирил и Методий", град Пловдив. След отбиване на военна служба, завършва висше образование по богословие във Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий". Притежава сертификат за преподавател по теология и философия. От девет години свещенослужи в храм "Св. вмч. Георги Победоносец", град Луковит, както и в останалите храмове от епархията.

 


 

Picture-160

Георги Георгиев

Секретар на Сдружението и член УС

 

Завършва средно образование в Езикова гимназия, град Плевен. След това продължава образованието си в Университет за национално и световно стопанство, град София със специалност "Стопанско управление и администрация". Придобива магистърска степен в Стопанска академия "Д. А. Ценов", град Свищов, специалност "Счетоводство и одит". Работи в общинската администрация на град Луковит като старши експерт в отдел "Проекти и хуманитарни дейности".

 

Picture-153


Павлина Цалева

 

Завършва средно образование в ЕСПУ "Веска Михайлова", град Луковит. Завършва висшето си образование във Великотърновския университ "Св. Св. Кирил и Методий", специалност "Българска филология". След това продължава образованието си в Софийски университет "Св. Климент Охридски" с втора специалност "Философия". Работи като учител по Български език и литература, Философия и Етика в СОУ "Алеко Константинов", град Луковит.

 

 

SAM 0179


 Анна Начева

Счетоводство, финанси

Завършва средно образование в Търговска гимназия гр. Пловдив, специалност “Счетоводна отчетност”. След това продължава образованието си в Стопанска академия “Д. А. Ценов” гр.Свищов с първа специалност “Застраховане и социално дело”, втора специалност “Счетоводство и контрол”. Придобива магистърска степен в Стопанска академия "Д. А. Ценов" град Свищов, специалност "Застраховане". Работи като счетоводител в “Станилов” ЕООД град София. Член и доброволец в сдружение “Летс Адопт - България”, имащо за цел укрепване на човешкия морал чрез популяризиране на толерантното и отговорно отношение към природата и животните.

 

 

Iveta


Ивета Николова

Завършва средното си образование в 15 СОУ "Адам Мицкевич" гр. София в езикова паралелка с немски и английски език. Завършва висшето си образование в степените бакалавър и магистър в Лесотехнически университет, гр. София със специалност "Стопанско управление". Има професионална квалификация като учител по специални учебни предмети, квалификация като инструктор по конен спорт към Българска федерация по конен спорт, придобита в Тракийски университет, гр. Ст. Загора и свидетелство за управление на ветроходна лодка, издадено от Кралската яхт асоциация. Работи над дисертационен труд като редовен докторант в Лесотехнически университет, гр. София.

 

 

 

 

IMG 5459


Евгения Цолова

Завършва средно образование в ЕСПУ "Веска Михайлова", град Луковит. Висше образование завършва във Висшия технически университет, град Русе със специалност "Електронна техника и микроелектроника". Работи като инженер-проектант във фирма "Тетрагон" ООД.