Клас по класическа китара

Единственият начин да усетиш с пълна сила красотата на музиката е като тръгнеш по нотната пътека, която лъкатуши в петолиниието на приказната гора от осминки, четвъртинки, цели ноти, диези и бемоли. Ето защо Сдружението основа Клас по класическа китара, където деца и юноши могат да се впуснат приказната магия наречена музика.

 GuitarsКитари 1Guitars 1