Изложби

Срещите с изкуството са необходими, те са жизнено важни за културната страна на живота в нашия град. За целта Сдружението предприе действия за организиране и провеждане на изложби с различна тематика, представящи разнообразни форми от света на изкуството.

Първата инициатива бе фотографска изложба под надслов "Луковит във времето - летопис и легенда", която се проведе през ноември 2012 година в гр. Луковит. Изложбата бе първа по рода си в нашата община. На нея бяха показани експонати, които онагледяват развитието на фотографската техника през годините - над 80 фотоапарата - от зората на 20 век, та чак до наши дни; необходимият инвентар за фотолаборатория и не на последно място изложба на черно-бяла фотография. Сдружението успя да събере, цифровизира и покаже над 1000 фотографии, свързани с историята на Луковит. Най-старата фотография бе от 1898 година, на която позират за спомен членове на земеделска задруга. Защо снимки? Защото това е очарованието на сенките. Магията на светлината. Спотаени копнежи, утринни надежди, вечерна носталгия. в черно-белите платна - застинал гняв, широка усмивка, бликаща любов, повдигнати в съмнение вежди. Черно-бели фрагменти на света, събрали всички цветове на човешката душа.

DSC 3187

561591 4248770531289 901089150251 4249061378560 285291

 67873 4248777211456 7400265

 

 

 

                                               

През пролетта на 2013 година изложбата бе показана и в град Габрово, в галерия "Христо Цокев". Експозицията бе достъпна за посетители в продължение на 20 дни.

IMGP7513r

IMGP7521r

 IMGP7529rIMGP7508r