Еко клуб

Природата е майка на всички нас. Земята, на която живеем е щедра, благосклонна и любяща - предоставила ни е богатства, за които други народи не могат и да мечтаят. Отношението ни към нея е от изключително значение за средата, в която живеем. Опазването на заобикалящата ни среда е крайъгълен камък в живота ни. Ето защо бе създаден и Екоклубът. Любовта към природата се възпитава най-добре чрез съприкосновение с нея, чрез опазването й. Когато това се прави от група хора доброволно, то служи за пример на останалите, а и самите участници се учат на взаимопомощ и природосъобразен живот. През пролетта на 2013 година клубът проведе почистване на Екопътека Искър - Панега, в прилежащата й към Луковит част. По суша и вода малкият, но ефективен екип се бореше с човешката немарливост.

575928 10200128605911676 18

579200 10200126760345538 10

562309 585829078095268 3373

8411 585828884761954 377836