Изложба "Да уловим мига с магия", гр. Луковит, юни 2014