Литературна вечер с писателя Йото Пацов, декември 2012