Театрален спектакъл "Вестникар ли?" в гр. Луковит, април 2013