Рецитал "Поети от Луковитския край" в гр. Луковит, декември 2011